Tervezői felelősségbiztosítás

Tervezői, mérnöki felelősségbiztosítás keretében a biztosító,  az esetlegesen elkövetett szakmai műhiba következtében fellépő károk megtérítését vállalja át. A feltételek, mind a biztosítható tevékenységi körök, mind a vállalt kockázatok, mind a kizárási lista vonatkozásában eltérést mutatnak biztosítótársaságonként, ezért speciális tervezői vagy felelős műszaki vezetői tevékenység esetén érdemes külön ellenőrizni a fedezetet.

 

Mi számít biztosítható tevékenységnek?

 • Építmények építészeti, műszaki tervezése, építészeti, belsőépítészeti és szakági tervezési tevékenységek. Tervezői művezetés.
 • Speciális tervezési területek (táj és kertépítészet, közlekedési és hírközlési, vízügyi és geodéziai tervezés)
 • Építménynek nem minősülő gépek, berendezések tervezése
 • Felelős műszaki vezetés, építésvezetés
 • Műszaki ellenőri tevékenység
 • Projektlebonyolító mérnőki tanácsadás
 • Igazságügyi szakértői tevékenységek
 • Tervellenőri tevékenység

Egyes biztosítók tágabban értelmezve, szinte az összes mérnöki tevékenységet fedezetbe tudják venni, míg más társaságok csak a tervezői tevékenységre vállalják a szakmai felelősségbiztosítást. Van olyan biztosító, ahol csak magasépítési-tervezés biztosítást vállalnak, és olyan is akad, aki a tervezői művezetést sem vállalja kiegészítő kockázatok között - érdemes tehát alaposan tájékozódni az ajánlatokról. Építménynek nem minősülő vagyontárgyak tervezésére, önálló felelős műszaki vezetői tevékenységre, mérnök-igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást nem minden társaság kínál és csak egyes esetekben képezik ezek a tevékenységek is a szakmai felelősségbiztosítás alapfedezeti részét.

Mire vonatkozik a fedezet?

Káresemény akkor következik be, ha a biztosítottal, alkalmazottjával, vagy a fedezetbe vont alvállalkozójával szemben a megbízó, vagy szerződésen kívüli harmadik személy kárigénnyel lép fel. A fedezet a dologi, személyi sérüléses és a tisztán vagyoni károkra egyaránt kiterjed.

Mennyi időre köthető biztosítás?

A biztosítás megköthető egy projektre, vagy az éves árbevétel alapján az összes tervezési teljesítésre. Az egy projektre szóló biztosítás jelentősen drágább, mint az éves szerződés, jellemzően 30%-150%-os pótdíjat alkalmaznak a biztosítók.
Projektbiztosítás esetén elengedhetetlen a  tervezési időszakot követő ún. kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék alkalmazása, mely az aktív fedezet megszűnését követően tudomásra jutott, de még az aktív biztosítási fedezet időtartama alatt elkövetett szakmai hibák miatt bekövetkezett károkra nyújt védelmet.

 

Mire kell különösen odafigyelni?

 • Amenniyben egyszerűsített építésügyi eljárás alá tartozó munkákat is vállalnak, meg kell felelni a kötelező törvényi szabályozásnak. (353/2016 korm.rendelet szerint)
 • A tisztán pénzügyi károk kockázata csak egyes biztosítóknál vonható fedezetbe.
 • Ha felelős műszaki vezetést is végeznek, fontos, hogy a fedezet erre a szakmai feladatkörre is kiterjedjen. Erre nem minden biztosítónál van lehetőség.
 • Fedezet kiterjesztése alvállalkozókra
 • Ha a generáltervező biztosítja alvállalkozóit is, nem szükséges minden szakági tervezőnek önálló biztosítás, de elengedhetetlen az alvállakozói záradék alkalmazása.
 • Különleges építménytípusok esetén ellenőrizni szükséges, hogy nincs-e az adott tevékenység a kizárási listában (ilyen, alapfedezetből jellemzően kizárt tervezési tevékenység lehet a gátak, hulladéklerakók tervezése).
 • Amennyiben projektbiztosítást kötnek, a bejelentési időszak időbeli kiterjesztése elengedhetetlen, hiszen az esetleges szakmai hibák rendszerint nem a munkavégzés alatt, hanem az azt követő hónapokban, években válnak ismertté.
 • Mérnökkoordinációs tevékenységre és külföldi tervezői tevékenységre csak külön záradék alkalmazásával terjeszthető ki a fedezet.
 • Bizonyos mérnöktanácsadói tevékenységek eltérő feltételek szerint biztosíthatóak.
 • Egyes biztosítók kizárják a mérnökszakértői tevékenységekből eredő károkat
 • Projektlebonyolítói tevékenység külön záradék szerint biztosítható.
 • Műszaki ellenőri tevékenység csak egyes társaságoknál vonható fedezetbe.
 • Éves rendszeres adatközléssel mind az "alulbiztosítottság", mind a fölösleges többletdíj fizetése elkerülhető


Miért érdemes szakmai felelősségbiztosítást kötni?

Biztosítást kötni annyit tesz, mint felkészülni egy-egy előre nem látható, nem tervezett eseményre. Akár egy indokolatlan kártérítési igény, akár egy valóban elkövetett szakmai hiba olyan költségekkel terhelheti meg a tervező céget, melyet már csak nagy nehézségek árán, vagy egyáltalán nem tud önmaga finanszírozni. Nézzük a különös indokokat, hogy miért szükséges a szakmai felelősségbiztosítás:

 • mert egyre gyakrabban élnek az ügyfelek kártérítési igénnyel
 • mert törvényi előírás a szakmai felelősségbiztosítás
 • mert a jogi eljárás költségei egyre magasabbak
 • mert a megbízás elnyerésének gyakran feltétele
 • mert az EU-s projektekben kötelező előírás
 • mert versenyelőnyt jelenthet egyes megbízásoknál a megléte
 • mert az ügyfeleknek is biztonságot jelent
 • mert az alvállalkozók által okozott hibák is térülhetnek
 • mert indokolatlan kártérítési igények esetén jogi védekezés költségeit is téríti
 • mert valóban elkövetett szakmai hiba esetén a műhiba következményeként fellépő kártérítésekre és a jogi védekezésre fordítandó költség gyakran kigazdálkodhatatlan.

Tervezőmérnökök szakmai felelősségbiztosítása esetén ritkábban bekövetkező káresemények mellett, nagyobb összegű kártérítési igényekre számíthatunk.

Ki köthet biztosítást?

A biztosítás szerződője (díjfizető) minden, a szerződés megkötésében érdekelt személy lehet. Ennek alapján projektbiztosítás esetén a szerződő lehet a beruházó vagy a mérnökiroda egyaránt. Teljes, éves tevékenység biztosítása esetén a mérnökiroda a szerződő.

A Biztosított minden esetben a szakmai tevékenység elvégzését vállaló jogi, vagy magánszemély kell, hogy legyen.

Mennyibe kerül a szakmai felelősségbiztosítás?

A teljes tevékenység biztosítása esetén a díjszámítás a szakmai tevékenység éves árbevétele szerint kerül meghatározásra. Ennek díját könnyen kiszámíthatja oldalunkon. A minimális díj 15 000 Ft-tól indul (árbevétel, választott limit, fedezeti körök és önrészesedés figyelembevételével), de ennél azért jellemzően magasabb díjon szoktunk ügyfeleinknek szerződést ajánlani.  

Projektbiztosításra mindig egyedi ajánlatot kell kérni, a díjat befolyásolja a tervezési díj, a kivitelezési volumen és a mérnöki tevékenység időhossza. Egyszerűsített bejelentéses tervezés esetén esetén a legalacsonyabb limitösszeg esetén is a projektenkénti díj kb. 16 000 Ft. Ezért többségében keretszerződést javaslunk ügyfeleinknek.  


Hogyan kérhetek ajánlatot? 

Hungarorisk Kft. 
last update:  2019.05.21.