Építés szerelés biztosítás (C.A.R.)

Az építés-szerelés biztosítás építőipari kivitelezések teljes körű vagyonbiztosítása, mely rendszerint felelősségbiztosítási fedezettel egészül ki. Megfelelő biztosítási szerződés esetén a fedezet védelmet nyújt a beruházó, a kivitelező, a kivitelezőnek az alvállalkozói, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai és minden szerződésen kívüli harmadik személy részére. A biztosítás saját és külső kivitelező által végzett építésekre egyaránt megköthető.

 

Mi is az összekockázatú építés-szerelés biztosítás?

A C.A.R (Constructors All Risks ) biztosítás két nagy részre osztható:

 • I. Vagyonbiztosítási fedezet:
  Teljes körű vagyonbiztosítás, azaz minden a (kizárási listában nem szereplő) hirtelen, váratlan esemény bekövetkezése esetén térít a biztosítás. Ilyen események lehetnek többek között a kivitelezési hiba miatt bekövetkező balesetek, vagy természeti csapások.
   
 • II. Felelősségbiztosítási fedezet:
  Alapvetően a szerződésen kívüli, azaz a projektben nem érintett külső feleknek okozott károkra térít a biztosító. Külön záradékkal terjeszthető ki az alvállalkozók által okozott károkra, és az alvállalkozók egymásnak okozott káraira. A biztosítási feltételek nevesítik a kizárt kockázatokat, melyek egy része szintén külön záradékkal oldható fel.
   

Mennyibe kerül az építés szerelés biztosítás? :

 • A biztosítás díja teljes projekt időszakra szól 
 • A biztosítá díját befolyásolja az építési helyszín, a munkák jellege, a kiválasztott záradékok, szükséges fedezetek, és  választott felelősségbiztosítási limitösszeg egyaránt
 • A díjszámítás alapja a beruházási összeg
 • Nagyobb magasépítési projektek díjait: 0,7-1,6 ‰ díjtétel között szoktuk mostanában látni.Tehát
  1 milliárdos beruházásra  valahol 700 000 Ft és 1 600 000 Ft között becsühetjük a biztosítás díját. 
 • Kisebb, családi házak kivitelezési munkáinál, szűkített fedezet akár már 40-50 000 Ft-os díjon is elérhető. 

Biztosított vagyon lehet:

 • kivitelezési teljesítés
 • beépítésre váró anyagok
 • építési segédszerkezetek
 • munkagépek
 • meglévő épületrészek (átépítés, bővítés esetén)
 • szomszédos épületek

Kiegészítő fedezetek, szúkséges záradékok:

 • Alvállalkozók fedezete. A felelősségbiztosítás kiterjeszthető az alvállalkozókra és az alvállalkozók egymásnak okozott felelősségi kártérítésére is. 
 • Tervezői felelősségbiztosítás kitejesztésével a biztosítás téríti a tervezői hibákra visszavezethető károkat
 • Meglévő vagyontárgyak fedezete, melyre  akkor van szükség, ha ráépítési, hozzáépítési munkák biztosításáról van szó. 
 • Szomszédos épületek biztosítása szükséges, ha foghíjbeépítés történik.
 • Segédszerkezetek, építéshelyszíni gépek fedezete
 • Szavatossági időszakra vonatkozó fedezet. (jellemzően 6-24 hó közötti időszak)

Szerződő (díjfizető) lehet:

 • Beruházó
 • Generálkivitelező

Ügyfeleinknek általában azt javasoljuk, hogy a biztosítást a beruházó kösse, tekintettel arra, hogy a fedezeteknek az ő érdekeit kell szolgálniuk.

Biztosítási időszak:

 • a kivitelezés időtartama, azaz az építkezés megkezdése és a használatba vétel között eltelt idő.
  Tapasztalatok alapján a biztosítás időtartalmát érdemes a tervezett kivitelezési időszaknál hosszabb időre megadni, így megspórolhatjuk a pro rata díj egy részét.

 

Banki bejegyzés építési prokektre:

 • Ha banki zálogkötelezetti bejegyzést kér a projekt finanszírozása miatt, akkor ezt érdemes már az ajánlatkéréskor jelezni. Így gyorsabban meglehet a szükséges igazolás
 • A zálogkötelezetti bejegyzés azt jelent, hogy a bitosító kár esetén csak a  finanszírozó által kijelölt jogosultnak fizet kártérítést. Azaz a bank hozzájárulása szükséges a kárendezési eljárás lezárásához.
 • A zálogkötelezetti bejegyzésben kiköthető olyan kárösszeg, mely alatt nem szüséges a bank bevoása az ügymenetbe. Ezen összeg megjelölésével könnyíthetjük a későbbi adminisztrációs terheket.

Biztosítási összeg:

 • projekt kivitelezési/vállalási összege telekérték nélkül
  + külön biztosítandó:
 • építés helyszíni gépek berendezések értéke
 • építéshelyszíni segédszerkezetek
 • a járulékos költségek
 • már meglévő ingatlanok, ingatlanrészek (bővítés, átépítés esetén)

Amire nem terjed ki a fedezet:

 • Munkáltatói felelősség
 • Szakmai felelősségbiztosítás
  • tervezői felelősségi károkra,
  • kivitelező(k) által, beruházónak okozott károkra
 • Általános kizárások

Építés szerelés biztosítási záradékok:
001 Sztrájk, felkelés, belső zavargás
002 Keresztfelelősség
003 Szavatossági munkák fedezete
004 A biztosítási időszak kiterjesztése
005 Építési ütemterv
006 Túlórák, éjszakai munkák, expressz szállítmányok
007 Légifuvarok pótlólagos költségeinek fedezete
008 Építmények földrengésövezetben
009 Földrengés okozta károk kizárása
010 Árvíz, magas vízállás okozta károk kizárása
012 Szélvihar okozta károk kizárása
013 Külső tárolásra vonatkozó külön feltétel
100 Készülékek és gépek próbaüzeme
102 Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
103 Termőterület, termények, erdők

106 Szakaszos építési munkák
107 Szállásépületek, barakkok
108 Építési segédszerkezetek, készülékek, gépek
109 Építőanyagok
110 Biztonsági intézkedések

111 Helyreállítási költségek földcsuszamlás után
112 Tűzoltó berendezések
114 Sorozatkárok külön feltétele
115 Tervezői kockázat
116 Átvett vagy üzembehelyezett biztosított építési teljesítések
117 Víz és szennyvízvezetékek
119 A biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzésében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete
120 A környező vagyontárgyak fedezete

121 Cölöpalapozás külön feltétele