e-naplós kötelező felelősségbiztostás

 1. Ki érintett?
  a kötelezettség, csak a lakóépület építésének egyszerűsített bejelentéséről szóló 155/2016 sz. kormányrendelet hatálya alá tartozó tervezői megbízásokra vonatkozik. Tehát az engedélyköteles eljárásokra a felelősségbiztosítás megkötése továbbra is önkéntes marad!
   
 2. Kinek kell kötelező tervezői felelősségbiztosítást kötnie?
  építészmérnöknek, aki az építtetővel közvetlenül szerződik
  - szakági tervezőnek, ha építtetővel közvetlenül szerződik -
  Szakági tervezők jellemzően építészmérnöki, generáltervezői szerződés alvállalkozójaként kerülnek az építtetővel kapcsolatba, így a biztosításkötési kötelezettségük korlátozottan érvényes.
   
 3. Mikortól kell a felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni?
  - 2017. január elsejét követően megkötött építészeti, tervezői szerződés esetén a felelősségbiztosítás megléte kötelező!
  - 2016. december 31. előtt kötött építészeti szerződések esetén akkor kötelező a biztosítás megkötése, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követően kerül sor.

  Fontos újdonság: amennyiben egy tervezői vagy kivitelezői felelősségbiztosítási szerződés, melynek kötvényszámát valaha e-naplóba feltöltötték, díj nemfizetés, vagy rendes felmondás miatt megszűnik, a biztosító a szerződés megszűnéséről értesíti az illetékes építésügyi hatóságot! Ha tehát van olyan megnyitott, még nem lezárt e-napló, melyben szerepel a kötvényszámunk, rendszeresen ellenőrizzük a szerződés díjrendezettségét! Tervezőknek érdemes tehát éves gyakoriságú díjfizetést választani, mely esetén a biztosítók díjkedvezményt adnak!

   
 4. Milyen előírásoknak kell a tervezői felelősségbiztosításnak megfelelnie?

  - Minimálisan előírt kártérítési limitösszegek: 

  a.
  , 50 000 000 Ft beruházási összegig
  2 000 000 Ft/kár,  6 000 000 Ft/év

  b., 50 000 000 Ft és 100 000 000 Ft beruházási összeg között
  5 000 000 Ft/kár, és 15 000 000 Ft/év

  c., 100 000 000 Ft beruházási összeg fölött :
  10 000 000 Ft/kár, és 30 000 000 Ft/év

  - alvállalkozókra is ki kell terjeszteni a biztosítási fedezetet (mindegyik biztosító vonatkozó módozata alapból tartalmazza a kiterjesztést!)
  - 3 év kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék választása kötelező (szinte mindegyik biztosító vonatkozó módozata alapból tartalmazza a kiterjesztést, de a Generali biztosítónál 2 év ill. 5 év kiterjesztett kárbejelentési időszak is választható!)

  Az alapfedezet a biztosítási időszak alatt bekövetkezett, tudomásra jutott és bejelentett káreseményekre nyújt fedezetet (mindhárom feltételnek együttesen kell teljesülnie). A kiterjesztett kárbejelentési időszak záradék értelmében a biztosító a fedezet fennállása alatt okozott, de a biztosítás megszűnését követően bekövetkező, illetve tudomásra jutó károkra is vonatkozik, megadott időtartamig. 

  Aki a rendelet hatálybalépése előtt rendelkezik megfelelő szakmai felelősségbiztosítással, annak a kiterjesztett kárbejelentési időszak teljesítése alól a törvényalkotó felmentést ad.
   
 5. Adminisztrációs tudnivalók:

  A tervezőnek

  - rendelkeznie kell a felelősségbiztosítással legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor,
  - nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés meglétéről a tervezési szerződésben,
  - nyilatkoznia kell a kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésekor a felelősségbiztosítása kötvényszámáról, a biztosító nevéről (az igazolást a biztosító a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül köteles térítésmentesen kiállítani).
  - fel kell tölteni a naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a bejelentéssel érintett tervezéshez kapcsolódó felelősségbiztosítás és a biztosítási fedezet fennáll.
  - jogában áll felmondani a biztosítási szerződés megkötésétől számított két héten belül a felelősségbiztosítási szerződést, amennyiben a tervezési szerződés utóbb mégsem jön létre.

A tervezői felelősségbiztosításnak:

-fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére is,
- ki kell terjednie a biztosítás hatálya alatt a tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel és a tervező vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra,
- fedezetet kell nyújtania a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra,
- fenn kell állnia legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.


6. Jelenleg az alábbi biztosítók rendelkeznek tervezői szakmai felelősségbiztosítással:

 • Aegon Általános Biztosító Zrt.(www.aegon.hu)
   rendelkezik 353/2016 korm. rendeletnek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási fedezettel
  - a biztosítás az egyszerűsített bejelentési eljárásokra és egyéb munkákra egyaránt kiterjed 
  - csak határozatlan idejű, keretszerződést vállalnak
   
 • Allianz Hungária Biztosító Zrt. (www.allianz.hu)
  - Termékfejlesztés folyamatban, jelenleg egyedi záradékolással oldható meg a kormányrendeletnek való megfelelés
  - jelenleg csak határozatlan idejű szerződést vállalnak
   
 • CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
  - határozatlan idejű tervezői felelősségbiztosítást vállalnak
  - határozott idejű tervezői felelősségbiztosítást vállalnak
   
 • Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 
  - csak határozatlan idejű tervezői felelősségbiztosítást vállalnak, jellemzően nagyobb ügyfelelek részére.
   
 • Generali Biztosító Zrt.
  - rendelkezik 353/2016 korm. rendeletnek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási fedezettel
  - a biztosítás az egyszerűsített bejelentési eljárásokra és egyéb munkákra egyaránt kiterjedhet, egyedi engedélyeztetési eljárás szerint.
  - egy projektre és határozatlan időre is köthető szerződés
   
 • Groupama Biztosító Zrt.
  - rendelkezik 353/2016 korm. rendeletnek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási fedezettel
  - a biztosítás csak egyszerűsített bejelentési eljárásokra érvényes
  - egyéb munkákra külön biztosítás köthető 
   
 • KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
  - csak egyszerüsített bejelentési eljásárás alá tartozó munkákra érvényes fedezet.
  - keretszerződés és projektbiztosítás egyaránt köthető.
   
 • Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (www.union.hu)
  - csak határozatlan idejű tervezői felelősségbiztosítást vállalnak,
   
 • Uniqa Biztosító Zrt.
  - rendelkezik 353/2016 korm. rendeletnek megfelelő tervezői felelősségbiztosítási fedezettel
  - a biztosítás az egyszerűsített bejelentési eljárásokra és egyéb munkákra egyaránt kiterjed 
  - csak határozatlan idejű, keretszerződést vállalnak
   

             A fenti lista tájékoztató jellegű és folyamatosan frissítjük

7. Részletes szabályozás:
- 353/2016. ( XI.18.) Korm. rendelet


8. Segítségre van szüksége, ajánlatot szeretne? 
- Keressen minket telefonon, a 061/454-03-08-as telefonszámon!
- kitöltheti ajánlatkérő nyomtatványunkat
- használhatja díjszámító rendszerünket
- kérhet e-mailben kapcsolatfelvételt